“KÜTÜPHANEDE O AN” MOBİL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Kütüphanede O An Yarışmasının Konusu “Kütüphanede O An” başlığıyla düzenlenen bu mobil fotoğraf yarışmasının içeriğini, birmekân olarak kütüphaneyi ve kütüphanedeki ilginç ve çarpıcı anları kullanıcı gözündenaktaran fotoğraflar oluşturacaktır. Yarışma Organizasyonu Yarışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğütarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın Amacı Kütüphane Haftası vesilesiyle düzenlenen bu yarışma fotoğraf sanatı aracılığıyla kültürel vekamusal bir mekân olarak kütüphanenin kullanıcısı tarafından nasıl algılandığını ortayakoymayı, Kütüphane Haftası’na dikkat çekmeyi, okuma kültürünün gelişmesine katkıdabulunmayı ve kütüphane kullanımının özendirilmesini amaçlamaktadır. Yarışmaya Katılım Koşulları Yarışmaya katılım ücretsizdir.Yarışma, amatör ve profesyonel olarak fotoğrafçılık yapan herkese açıktır. Jüri üyeleri ve bukişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.Fotoğraflar…