“KÜTÜPHANEDE O AN” MOBİL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Kütüphanede O An Yarışmasının Konusu

“Kütüphanede O An” başlığıyla düzenlenen bu mobil fotoğraf yarışmasının içeriğini, bir
mekân olarak kütüphaneyi ve kütüphanedeki ilginç ve çarpıcı anları kullanıcı gözünden
aktaran fotoğraflar oluşturacaktır.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

Kütüphane Haftası vesilesiyle düzenlenen bu yarışma fotoğraf sanatı aracılığıyla kültürel ve
kamusal bir mekân olarak kütüphanenin kullanıcısı tarafından nasıl algılandığını ortaya
koymayı, Kütüphane Haftası’na dikkat çekmeyi, okuma kültürünün gelişmesine katkıda
bulunmayı ve kütüphane kullanımının özendirilmesini amaçlamaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışma, amatör ve profesyonel olarak fotoğrafçılık yapan herkese açıktır. Jüri üyeleri ve bu
  • kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
  • Fotoğraflar mobil cihaz (cep telefonu veya tablet) ile çekilmiş olmalıdır.
  • Her yarışmacı en fazla 1 (bir) adet dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
  • Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafların orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması kural ihlali sayılır. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kontrast ayarı gibi bazı işlemlerin uygulanmasına ve kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Jürinin takdiri bu konuda esastır.
  • Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının kendisine ait olmayan fotoğraflar ile yarışmaya katılması ve fotoğraflar üzerinde değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve diskalifiye sebebidir.
  • Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dereceye girmiş veya girememiş diğer yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Yarışmaya Katılım Şekli

  • Yarışmaya katılım, yarışmacıların fotoğraflarını herkese açık Instagram hesaplarından #kutuphanedeoan hashtagi ile yüklemesiyle olacaktır.

Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Hususlar

• Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle
birlikte Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. Bu eserler Kütüphaneler
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından kitap, katalog, broşür, internet sitesi,
sosyal medya hesapları ve benzeri basılı ve elektronik ortamlarda kullanılabilir. Söz konusu
eserler fotoğrafçının isminin belirtilmesi kaydıyla Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek
sergi, kitap vb. mecralarda yayınlanabilecektir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Gönderilen fotoğraf, yarışmacı tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş
olmalıdır. Başkasına ait görsellerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Böyle bir
durumda fotoğrafın asıl sahibi yarışmaya katılmış sayılmaz.
• Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve yarışmaya gönderene aittir. Yarışmacılar yarışmaya fotoğraf
göndererek o fotoğrafla ilgili gerekli izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram
vb. için) kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun
kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt ederler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
• Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların
asıl/ham dosyalarını katılımcıdan talep edebilir.
• Şartnamede belirtilen para ödülleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Kitap seti ödülleri için ise Bakanlıkça
yarışmacıdan adres talep edilecektir. Hak sahibinin Bakanlığın kendisinden istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif, fotoğrafın
yayından kaldırılması vb. hiçbir talebi olamaz.
• Yarışma sonuçları Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve/veya Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
• Yarışmacılar yarışmaya fotoğraf göndererek yarışma şartnamesindeki koşulları kabul etmiş
sayılır.

Ödüller

Birinci: 1.500 ₺
İkinci: 1.000 ₺
Üçüncü: 500 ₺


Ayrıca, ilk üçe giren yarışmacılar dâhil jüri tarafından belirlenecek toplam 20 yarışmacıya
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı yayınlarından oluşan kitap seti (10 kitap) hediye
edilecektir.


Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 21 Mart 2021
Değerlendirme Tarihleri: 22-27 Mart 2021
Sonuç Bildirimi: 28 Mart 2021

Jüri

Fırat Yurdakul – Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü (Başkan)
Mehmet Bayram – Fotoğraf Sanatçısı
Taner Beyoğlu – Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı

İrtibat Bilgileri

Yarışmayla ilgili sorularınız ve danışmak istediğiniz konularla ilgili olarak Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü’yle aşağıdaki e-mail adresinden irtibata geçebilirsiniz:
kygmkufa@ktb.gov.tr